Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92


Hôm nayHôm nay : 25211

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1018445

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29338081

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021

Thứ năm - 16/12/2021 09:46
Thực hiện văn bản số 697/VPUB-KSTT ngày 01/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên về việc gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2021 trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2021. Sở Công thương báo cáo công tác Kiểm soát TTHC chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Đánh giá tác động TTHC
- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong năm 2021: Không
- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không
2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL:
Trong  năm 2021, không phát sinh thẩm định, thẩm tra về TTHC.
3. Về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC
- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong năm 2021: Không
- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: Không
- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 124 TTHC; trong đó số TTHC được công khai: 124 TTHC
- Toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 940/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh; Quyết định 536/ VPUB-KSTT ngày 13/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 681/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 1171/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 1602/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/8/2021, tại trụ sở và được đăng tải trên trang Website của ngành để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.
Trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên trang websize của Sở, lĩnh vực Công Thương cấp tỉnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3 là 06 TTHC, mức độ 4 là 67 TTHC; cấp huyện: Cấp độ 3 là 3 TTHC, cấp độ 4 là 5 TTHC. (Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ; quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện năm 2020)
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là 124 hồ sơ (Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện biên)
4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
- Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên: 27 TTHC thuộc 3 lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa, an toàn thực phẩm, thương mại quốc tế.[1]
- Trên cơ sở kết quả rà soát của các phòng chuyên môn thuộc Sở, UBND các huyện: Mường Ẳng, Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ, Sở đã trình UBND tỉnh xem xét quyết định phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Công Thương (Tờ trình 1394/TTr-SCT ngày 29/9/2021 về đề nghị ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Công Thương). Cụ thể:
+ Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 27 TTHC
+ Số TTHC giữ nguyên 25 TTHC; số TTHC sửa đổi bổ sung 02 TTHC
+ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa: 100% theo kế hoạch
5. Tiếp nhận,  xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định,TTHC
         - Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong  năm 2021: Không
       Sở thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn tiếp nhận thực hiện phản ánh kiến nghị ( PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn.
           ( Chi tiết theo biểu mẫu số 05a kèm theo)
6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Trong năm 2021( số liệu báo cáo từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021) Sở đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo được: 12.003 hồ sơ. Trong đó: Kỳ trước chuyển sang  05 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 9.117 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp 181 hồ sơ, qua đường bưu điện 2.700 hồ sơ).
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 12.003  hồ sơ: Trong đó, giải quyết trước hạn 11.940 hồ sơ, đúng hạn 60 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 02 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.
           ( Chi tiết theo biểu mẫu số  06a kèm theo)

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương đã ban hành Quyết định 1188/QĐ-SCT ngày 26/8/2019 về ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, bộ phận một cửa của Sở Công Thương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí phòng làm việc, hợp lý, trang thiết bị đầy đủ như: bàn ghế, máy in, máy tính, Máy Scan; tủ hồ sơ...đảm bảo điều kiện cho giải quyết công việc và phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa đều có trình độ chuyên môn, kỷ năng hành chính, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành.
- Việc sử dụng phần mềm một cửa trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người dân, sử dụng đúng, đầy đủ quy trình, chức năng của phần mềm như: tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, in phiếu hẹn, luân chuyển hồ sơ cho các phòng liên quan, trả kết quả hồ sơ cho người dân,tổ chức, cài đặt tin nhắn SMS thông báo kết quả hồ sơ cho công dân. Lãnh đạo Sở và Bộ phận quản lý thường trực thường xuyên theo dõi, quản lý và sử dụng phần mềm xuyên suốt; chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ công chức cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính được tiếp nhận, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả việc ứng dụng trong công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính[2].
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở đã xây dựng kế hoạch số 663/KH-SCT ngày 31/5/2021 triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan.
8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
       Thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ; quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; quyết định 1602/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/8/2021 về ban hành danh mục dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia của các cơ quan hành chính tỉnh Điện Biên năm 2021 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện. Trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên trang websize của Sở, lĩnh vực Công Thương cấp tỉnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3 là 06 TTHC, mức độ 4 là 67 TTHC. Trong  năm 2021,  Sở đã tiếp nhận trực tuyến 9.117 hồ sơ, đã giải quyết 9.117 hồ sơ, trong đó 01 hồ sơ quá hạn
9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; trong đó có nội dung về công tác tuyên truyền thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ hoạt động kiểm soát TTHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị. Thực hiện thông qua hình thức đăng nội dung thông tin tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương; Trên phần mềm giải quyết Hồ sơ công việc Tdoffice;niêm yết mục tiêu chất lượng...tại trụ sở sở cơ quan.
10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không
11. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát  TTHC
Sở đã ban hành kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; trong đó có nội dung Kiểm tra công tác kiểm soát Thủ tục hành chính, Sở đã Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại  4/11 các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở ( đạt 36,3%).
Kết quả kiểm tra, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác kiểm soát TTHC (Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 20/10/2021).
 Trên cơ sở kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, Sở đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát TTHC, tăng số lượng giải quyết các hồ sơ TTHC trước thời hạn quy định.
12. Nội dung khác
- Duy trì tốt hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy chế sở đã ban hành; nâng cao chất lượng cán bộ một cửa; tăng cường điều kiện trang thiết bị tại bộ phận một cửa theo quy định.
-Triển khai các văn bản của Chính phủ, của tỉnh. Sở Công Thương đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác kiểm soát TTHC năm 2021
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tạo tài khoản trên để nộp hồ sơ trực tuyến trên trang:https://dichvucong.dienbien.gov.vn/
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.Đánh giá chung.
Trong năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 4810/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm túc, các chủ trương kế hoạch của Chính Phủ, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC được phổ biến, quán triệt kịp thời và nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương.
Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được phối hợp với việc rà soát TTHC và thực hiện các quy trình ISO.
100% TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của ngành, được niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
2.Những khó khăn
- Tỷ lệ số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm thấp.
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC VÀ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ  NĂM 2021
1. Tiếp tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý gắn với việc cập nhật, rà soát, kiểm soát TTHC đôn đốc xây dựng, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế.
2.Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh.
3. Đảm bảo công khai 100% thủ tục hành chính theo quy định; tiếp nhận và giải quyết đúng quy định về chất lượng, thời gian đối với các thủ tục hành chính.
4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính.
5.  Kiểm soát kịp thời đối với các TTHC có thay đổi, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, công bố mới theo quy định.
6.Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTCH tại các phòng CMNV sở, đơn vị trực thuộc.
7.Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
IV. Kiến nghị và đề xuất: Không
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021 và phương hướng nhiệm  năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên./.


[1] Báo cáo 1023 /BC-SCT ngày 27/7/2021 báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
[2]  Báo cáo 1432/ BC-SCT ngày 08/10/2021 báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phân tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương; Báo cáo 1308/BC-SCt ngày 14/9/2021 báo cáo chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC; BC 765/BC-SCt ngày 14/6/2021 báo cáo chấm điểm quý II; BC 321/BC-SCT ngày 16/3/2021 báo cáo chấm điểm quý I; Sở đã bố trí 02 cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn