Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 1489

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32822

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29444483

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I, chương trình công tác CCHC quý II/2021

Thứ ba - 24/08/2021 10:54
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
1. Về kế hoạch cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, xác định đầy đủ nội dung, nhiệm vụ của công tác chỉ đạo điều hành với 06 lĩnh vực cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
Ngay sau khi kế hoạch CCHC của Sở được ban hành các đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực CCHC đã chủ động xây dựng các văn bản triển khai thực hiện như sau
2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Trong quý I năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2021, ban hành các văn bản triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021; triển khai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của ngành Công Thương. Chỉ đạo toàn ngành làm tốt công tác CCHC hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ CCVC có nhiều sáng kiến, cách làm hay từ chính nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của mình, nâng cao chất lượng công tác; để công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả cao.
3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính.
Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 276/KH-SCT ngày 10/3/2021 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện kiểm tra trong quý IV/2021, nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Quý I, công tác tự kiểm tra của Văn phòng đối với các phòng CMNV sở; đối với các đơn vị trực thuộc là báo cáo tự đánh giá trong báo cáo quý của đơn vị và theo dõi, tổng hợp tình hình của Văn phòng sở.
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Trong quý I/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch 61/KH-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương về tuyên truyến cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2021; triển khai tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị. Thực hiện thông qua hình thức đăng tải công khai thủ tục hành chính trên mục thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến. Thông báo đầy đủ danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; theo dõi cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố, sửa đổi, bổ sung để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khai thác sử dụng. Lồng ghép công tác tuyên truyền các nội dung CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật, trong quý 1 đã đăng 20 tin bài về cải cách hành chính và văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương lên trang thông tin điện tử chuyên ngành của sở, tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 10 lượt về thủ tục hành chính chuyên ngành.
Công tác tuyên truyền, truyền thông được Sở thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính.
Đánh giá mức độ hoàn thành: đạt tiến độ, nội dung, yêu cầu theo kế hoạch
 
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
1.1. Xây dựng, thẩm định VBQPPL:
Trong quý I năm 2021, Sở Công Thương rà soát hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành; đề xuất  xây dựng văn bản QPPL trình HĐND, UBND ban hành trong quý I năm 2021.
1.2. Công tác theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
Xây dựng Kế hoạch 49/KH-SCT ngày 12/01/2021 của Sở Công Thương về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch 27/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về công tác pháp chế năm 2021;
Trong quý I năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế hiện hành như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc..
- Tham gia đầy đủ các ý kiến vào các dự thảo các văn bản QPPL của các cấp, ngành khi được yêu cầu.
2. Cải cách thủ tục hành chính   
2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Căn cứ Kế hoạch số 4810/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về việc kiểm soát TTHC năm 2021 của Sở để cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện.
- Số Thủ tục hành chính đã rà soát: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 124; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 14; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 02.
- Thực hiện Quyết định 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Trong quý I/2021 Sở đang tiến hành rà soát theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của kế hoạch.
2.2. Công bố, công khai TTHC
Toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện năm 2020; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện biên tại trụ sở và được đăng tải trên trang Website của ngành để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn.        
- Trong quý I/2021 Không phát sinh thủ tục hành chính chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.
- Công tác thông tin báo cáo rà soát, giải quyết TTHC tháng/ quý được thực hiện theo quy định.
2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương đã ban hành Quyết định 1188/QĐ-SCT ngày 26/8/2019 về ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, bộ phận một cửa của Sở Công Thương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí phòng làm việc khang trang, hợp lý, trang thiết bị đầy đủ như: bàn ghế, máy in, máy tính, Máy Scan;  tủ hồ sơ...đảm bảo điều kiện cho giải quyết công việc và phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa đều có trình độ chuyên môn, kỷ năng hành chính, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành.
 - Việc sử dụng phần mềm một cửa trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người dân, sử dụng đúng, đầy đủ quy trình, chức năng của phần mềm như: tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, in phiếu hẹn, luân chuyển hồ sơ cho các phòng liên quan, trả kết quả hồ sơ cho người dân,tổ chức, cài đặt tin nhắn SMS thông báo kết quả hồ sơ cho công dân. Lãnh đạo Sở và Bộ phận quản lý thường trực thường xuyên theo dõi, quản lý và sử dụng phần mềm xuyên suốt; chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ công chức cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính được tiếp nhận, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả việc ứng dụng trong công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính.
Quý I/2021, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Chỉ số cạnh tranh; Hiệu quả quản trị hành chính công đến toàn thể CBCCVC và người lao động của Sở; tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh nghiêm lề lối làm việc, tác phong công sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền. Sở đã niêm yết những thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.
 
 
2.4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đến ngày 10/3/2021 (số liệu báo cáo từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 10/3/2021). Sở đã tiếp nhận được: 2.322 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 58 hồ sơ,  qua dịch vụ bưu chính 603 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 1661 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết đúng thời hạn 2.321 hồ sơ, 01 hồ sơ trễ hạn.
2.5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở:
  Sở thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn tiếp nhận thực hiện phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo hướng dẫn.
  Trong quý I năm 2021 không phát sinh phản ánh, kiến nghị đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở.
Sở Công Thương đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ theo tinh thần nghị định 107/2020/NĐ-CP và nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp về sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ.
Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền Sở công Thương tiến hành kiện toàn, sắp xếp cơ câu tổ chức các phòng ban và đơn vị thuộc Sở đảm bảo theo đúng đề án đã được phê duyệt.
3.2. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo.
Trong quý I/2021 Toàn ngành thực hiện nghiêm quy định về lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên. Cụ thể: Lãnh đạo sở: 2/3; Trưởng phòng: 6/8; Trưởng các đơn vị trực thuộc: 1/4; Phó phòng: 7/8; Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp: 3/4.
3.3. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động hợp đồng.
- Về quản lý biên chế: Quyết định giao biên chế hành chính, biên chế hợp đồng lao động năm 2021; Quyết định giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương và giao chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021;
- Biên chế hiện có tính đến 10/3/2021 là 74/80 biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Trong đó: Biên chế hành chính: 38/39 biên chế. Biên chế sự nghiệp 32/34 biên chế (TTXTTM: 10/11, TTKC &TVPTCN: 15/16, Ban QLDACNCT: 2/2; Văn phòng đại diện Công Thương tại Lào: 5/5). Lao động hợp đồng 68: 4/7 người.
 
3.4. Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý.
Trong quý I Sở Công Thương đã thực hiện quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm 01 công chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điên Biên.
3.5. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuyển đổi vị trí công tác.
Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và công chức viên chức, lao đông trong toàn ngành chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.
Việc chuyển đổi vị trí công tác: Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 59/2019 ngày 01/7/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được Sở quan tâm. Sở đã ban hành Kế hoạch 1943/KH-SCT ngày 29/10/2020 của Sở Công Thương về việc đào tạo, bồi dương công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
- Về công tác quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Rà soát, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo.
 5. Cải cách tài chính công
Trong quý 1 năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước giao đảm bảo đúng, đủ nội dung kinh phí đến từng đơn vị dự toán trực thuộc. Thực hiện chế độ công khai dự toán ngân sách giao theo quy định. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khoản mục chi và phân bổ kinh phí thực hiện theo các quí.
Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được đã được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương.
Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng của Sở Công Thương Điện Biên.
 
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
- Sở đã ban hành  Kế hoạch 1780/KH-SCT ngày 22/12/2020 của Sở Công Thương về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên năm 2021Thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý và điều hành, chỉ đạo của cơ quan; 100% cán bộ công chức có hộp thư điện tử  trong công việc. Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản.
- Hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý qua mạng ( trừ văn bản mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, đồng thời phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh khi có thay đổi. Ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm theo dõi chỉ đạo.
- 124/124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đều được cung cấp trực tuyến mức độ 2,3,4. 
- Trang thông tin điện tử Sở được cập nhật thường xuyên các tin tức, hoạt động; các thông tin chỉ đạo, điều hành, các văn bản Sở ban hành đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công khai trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân đối với lĩnh vực Công Thương.
6.2 Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính
Sở đã ban hành Kế hoạch 94/KH-SCT ngày 21/01/2021 về duy trì áp dụng, cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2021; Quyết định số 228/QĐ-SCT ngày 26/2/2021 về việc ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của Sở Công Thương. 
- Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng và duy trì có hiệu quả, từ đầu năm;  Mục tiêu chất lượng của các phòng, của Sở; đôn đốc các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mục tiêu chất lượng năm 2021.
 
III. Đánh giá chung:
1. Những ưu điểm:
 Trong quý I năm 2021, Lãnh đạo Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về cải cách hành chính.
Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đến CBCCVC.
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị được duy trì, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch.
Thực hiện đúng quy định việc phân cấp giao quyền tự chủ cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.
Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm.
Duy trì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại  cơ quan  thực hiện có hiệu quả.
Trong quý I năm 2021 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến các nội dung công tác cải cách hành chính.
2. Tồn tại, hạn chế.
Việc thường xuyên cập nhật văn bản mới của một số công chức, viên chức còn hạn chế, chưa thương xuyên.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2021
 1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản luật, Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh, Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 11/01/2021 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức, bộ máy theo quy định; Tiếp tục duy trì hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
2. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc Sở tiến hành rà soát sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hoá theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính khi có thay đổi.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 4. Tiếp tục thực hiện văn bản số 3199/UBND-KGVX ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên; văn bản số 266/UBND-KGVX ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh.
5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương theo Đề án vị trí việc làm và Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2021... nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi nhũng nhiễu, hách dịch trong thực thi công vụ.
6. Xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2021.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin: Cập nhập tin bài lên trang Website của Sở Công Thương; tủ sách pháp luật điện tử chuyên ngành. Duy trì hoạt động mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành. Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng mạng nội bộ ngành.
8. Thực hiện hiệu quả truyền thông, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn