Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2853

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34186

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29445847

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo Tuyền truyền cải cách hành chính năm 2019

Thứ hai - 06/01/2020 14:16
Thực hiện Kế hoạch 3756/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1537/KH-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019
Thực hiện Kế hoạch 3756/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 1537/KH-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019.
Tiếp theo Kế hoạch số 1753/KH-SCT ngày 26/12/2018 của Sở Công Thương về kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-SCT ngày 18/01/2019 về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019. Sở Công Thương báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 với những nội dung sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI
1. Nội dung, hình thức tuyên truyền.
- Thường xuyên đăng tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải cách hành chính; Cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế lên trang thông tin điện tử của Sở (socongthuongdienbien.gov.vn).
- Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của ngành trên trang TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.
- Phối hợp với Tạp chí Công Thương và các ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo chất luộng, hiệu quả.
- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị chuyên ngành, phổ biến, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
- Lồng ghép nội dung về cải cách hành chính tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; sơ kết công tác Công Thương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác công thương 6 tháng cuối năm 2019.
- Tuyên truyền thực hiện lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật chuyên ngành Công Thương năm 2019, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới và TTHC.
- Tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuyên truyền trực tiếp qua hướng dẫn của các phòng CMNV Sở, công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành.
- Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 lên trang thông tin điện tử chuyên ngành.
2. Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền.
- Trên trang Thông tin điện tử chuyên ngành: Trong năm 2019, Sở Công thương đã đăng 10 tin bài về cải cách hành chính, 73 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương lên trang thông tin điện tử chuyên ngành của sở.
Ngoài ra tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, xây dựng tủ sách pháp luật trên trang thông tin điện tử của sở;
Tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung CCHC của UBND tỉnh, Bộ Công Thương, của ngành… ; các giải pháp thực hiện CCHC giai đoạn 2016-2021…
- Tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 500 lượt về thủ tục hành chính chuyên ngành.
- Ngoài ra các phòng chuyên môn tham mưu các văn bản hướng dẫn theo lĩnh vực chuyên ngành tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính được Sở triển khai khá toàn diện, đồng bộ; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó nâng cao nhận thức về quan điểm và sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính; Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Tổ chức, công dân thực hiện giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền CCHC cho đội ngũ CBCC phụ trách công tác tuyên truyền CCHC; Khóa đào tạo về kỹ năng tuyên truyền, viết tin bài, phóng sự cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính nhà nước, xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020.
- Tuyên truyền về cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và đơn vị trực thuộc đến cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn