Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 81


Hôm nayHôm nay : 26949

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 118965

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29530626

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, Chương trình công tác CCHC quý II/2020

Thứ ba - 23/06/2020 09:16
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3855/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 như sau
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
1. Kế hoạch cải cách hành chính Sở Công Thương đã ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, cụ thể như sau:
- Kế hoạch số 82/KH-SCT ngày 16/01/2020 của Sở Công Thương về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;
- Kế hoạch số 151/QĐ-SCT ngày 10/02/2020 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
- Kế hoạch số 295/KH-SCT ngày 05/3/2020 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính.
- Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 06/01/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Công Thương;
- Kế hoạch số 260/KH-SCT ngày 28/02/2020 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;
- Kế hoạch số 983/KH-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2020; Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở năm 2020.
 - Kế hoạch số 222/KH-SCT ngày 24/02/2020 về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Sở Công Thương năm 2020;
- Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 9/01/2020 về kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VB QPPL của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên  năm 2020;
- Kế hoạch số 1585/KH-SCT ngày 5/11/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.
- Kế hoạch số 83/KH-SCT ngày 16/01/2020 về công tác pháp chế chuyên ngành năm 2020.
- Kế hoạch số 1488/KH-SCT ngày 17/10/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
 Trong quý I/2020, Lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo qua công tác Ban hành văn bản triển khai; tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 2020 của ngành Công Thương; đã phổ biến Kế hoạch CCHC năm 2020; chỉ đạo toàn ngành tập trung chỉ đạo, quán triệt làm tốt công tác CCHC hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu có nhiều sáng kiến, cách làm hay để công tác cải cách hành chính đem lại hiệu quả cao.
 3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính Trong quý I.
 Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 295/KH-SCT ngày 05/3/2020 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính. Dự kiến thời gian trong quý IV, nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Quý I, công tác tự kiểm tra của Văn phòng đối với các phòng CMNV sở; đối với các đơn vị trực thuộc là báo cáo tự đánh giá trong báo cáo quý của đơn vị và theo dõi, tổng hợp tình hình của Văn phòng sở.
4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 151/QĐ-SCT ngày 10/02/2020 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; triển khai tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị. Thực hiện thông qua hình thức đăng nội dung thông tin tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương; Trên phần mềm giải quyết Hồ sơ công việc Tdoffice; niêm yết mục tiêu chất lượng... tại trụ sở sở cơ quan.
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL:
Quý I năm 2020, Sở Công Thương rà soát hệ thông văn bản pháp luật chuyên ngành; đề xuất xây dựng văn bản QPPL trình HĐND, UBND ban hành trong năm 2020.
1.2.Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền:
Trong Quý I năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế hiện hành như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc..
Ban hành quyết định số 225/QĐ-SCT ngày 24/02/2020 về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.
1.3.Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:
- Tham gia đầy đủ các ý kiến vào các dự thảo các văn bản QPPL của các cấp, ngành khi được yêu cầu.
- Trong quý, ban hành các Kế hoạch chuyên ngành thực hiện các văn bản QPPL theo quy định.
2. Cải cách thủ tục hành chính
Trên cơ sở các kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính năm 2020 đã ban hành, trong quý I/2020, Sở Công Thương chỉ đạo các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính được Bộ Công Thương công bố.
- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:  
+ Tính đến 5/3/2020 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là 126 TTHC; thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 15 TTHC; thủ tục hành chính được kiểm soát, cập nhập, công bố đảm bảo thời gian, đúng quy định.
+  Công tác thông tin báo cáo rà soát, giải quyết thủ tục hành chính tháng/quý I được thực hiện theo quy định.
+ Công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang thông tin điện tử Sở, tổ chức niêm yết TTHC cũng như địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức tại Bảng niêm yết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kịp thời và đúng theo quy định.
+ Đến 5/3/2020 không phát sinh kiến nghị, phản ánh liên quan đến giải quyết TTHC.
+  Từ 01/01/2020 đến 05/3/2020 đã nhận 935 hồ sơ; giải quyết và trả 931 hồ sơ; 04 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết; hồ sơ giải quyết cấp độ 3,4 thực hiện thông qua các phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh 292 hồ sơ.
 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Trong Quý I, năm 2020, Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở nhằm bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhìn chung, bộ máy tổ chức của Sở cơ bản đã đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm theo quy định.
- Tham gia ý kiến danh mục vị trí việc làm và phân hạng viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành Công Thương.
- Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở; Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên;
          - Về quản lý biên chế: Quyết định giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương và giao chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020; Quyết định giao biên chế hành chính, biên chế hợp đồng lao động năm 2020;
+ Biên chế hiện có tính đến 5/3/2020 là 75/82 biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng.Trong đó: Biên chế hành chính: 38/41 biên chế. Biên chế sự nghiệp 32/34 biên chế (TTXTTM: 10/11, TTKC &TVPTCN: 15/16, Ban QLDACNCT: 2/2; Văn phòng đại diện Công Thương tại Lào: 5/5). Lao động hợp đồng 68: 4/7 biên chế.
- Công tác kiện toàn lãnh đạo cấp phòng/ bổ nhiệm/kéo dài thời gian giữ chức vụ; thực hiện chế độ chính sách nghỉ chế độ hưu trí được triển khai thực hiện theo quy định.
 - Triển khai tổng hợp tình hình thực hiện
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được Sở quan tâm.  Sở đã ban hành Kế hoạch số 1488/KH-SCT ngày 17/10/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra, Sở đã cử 03 cán bộ bồi dưỡng về cải cách hành chính; 02 cán bộ dự học trung cấp lý luận chính trị; tiếp tục cử 01 công chức đào tạo CCLLCT; 04 công chức, viên chức học trung cấp LLCT….
- Về công tác quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Rà soát, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh Trưởng, phó phòng và tương đương giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc TTKC & TVPTCN giai đoạn 2019-2021 và những năm tiếp theo.
Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên và kịp thời như chế độ nghỉ hưu, nâng lương, tinh giản biên chế theo đúng quy định.
5. Cải cách tài chính công
Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và đúng các quy định tại Nghị định 130/2005/CP-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/CP-CP ngày 17/10/2005; sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Tỉnh. Thực hiện chế độ công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được UBND tỉnh giao cho Sở quản lý. Cắt giảm tối da mua sắm các danh mục tài sản công và tiết kiệm trong chi tiêu hành chính theo tinh thần của Nghị quyết của Chính phủ. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên.
6. Hiện đại hóa hành chính
Quý I/2020 đã ban hành các Kế hoạch số 983/KH-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2020; Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở năm 2020; Thực hiện tốt tin học hóa trong hoạt động quản lý và điều hành, chỉ đạo của cơ quan; 100% cán bộ công chức có hộp thư điện tử  trong công việc. Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc cho các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tất cả các văn bản được ban hành, tiếp nhận và xử lý qua mạng ( trừ văn bản mật) nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí văn phòng phẩm, đồng thời phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành; phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh khi có thay đổi. Ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm theo dõi chỉ đạo.
- 126/126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đều được cung cấp trực tuyến mức độ 2,3,4.
- Triển khai tập đăng ký tập huấn sử dụng chữ ký số và gửi qua các phần mềm Kế toán Kho bạc; Bảo hiểm xã hội, Thuế phí, lệ phí hàng tháng… phần mềm, không gửi bản giấy.
- Trang thông tin điện tử Sở được cập nhật thường xuyên các tin tức, hoạt động; các thông tin chỉ đạo, điều hành, các văn bản Sở ban hành đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công khai trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh của người dân đối với lĩnh vực Công Thương.
7. Thực hiện cơ chế một cửa
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí phòng làm việc khang trang, hợp lý, trang thiết bị đầy đủ như: bàn ghế, máy in, máy tính, Máy Scan;  tủ hồ sơ...đảm bảo điều kiện cho giải quyết công việc và phục vụ nhu cầu của người dân, tổ chức; công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa đều có trình độ chuyên môn, kỷ năng hành chính, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành. - Việc sử dụng phần mềm một cửa trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người dân, sử dụng đúng, đầy đủ quy trình, chức năng của phần mềm như: tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm, in phiếu hẹn, luân chuyển hồ sơ cho các phòng liên quan, trả kết quả hồ sơ cho người dân,tổ chức, cài đặt tin nhắn SMS thông báo kết quả hồ sơ cho công dân. Lãnh đạo Sở và Bộ phận quản lý thường trực thường xuyên theo dõi, quản lý và sử dụng phần mềm xuyên suốt; chỉ đạo, quán triệt cho cán bộ công chức cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính được tiếp nhận, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả việc ứng dụng trong công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính.
- Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng và duy trì có hiệu quả, từ đầu năm;  Mục tiêu chất lượng của các phòng, của Sở; đôn đốc các cơ quan hành chính thuộc Sở ban hành kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và mục tiêu chất lượng năm 2020.
Đầu năm 2020, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan đến Chỉ số cạnh tranh; Hiệu quả quản trị hành chính công đến toàn thể CBCCVC và người lao động của Sở; tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh nghiêm lề lối làm việc, tác phong công sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền. Sở đã niêm yết những thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.
- Tiếp nhận và giải quyết TTHC phát sinh đối với 24 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sớm hẹn và đúng hẹn; trong quý I/2020 không có phát sinh chậm hoặc sai quy định phải xin lỗi…
 III. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2020
 1. Tổ chức các văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức, bộ máy theo quy định; Tiếp tục duy trì hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Trà soát triển khai các Kế hoạch thành phần trong nội dung cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương đã ban hành.
 2. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc Sở tiến hành rà soát sửa đổi bổ sung bộ thủ tục hành chính, rà soát dơn giản hoá theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính khi có thay đổi.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 4. Tiếp tục thực hiện triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020.
 5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương theo Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2020... nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi nhũng nhiễu, hách dịch trong thực thi công vụ.
6. Xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2020.
  7. Ứng dụng công nghệ thông tin: Cập nhập tin bài lên trang Website của Sở Công Thương; tủ sách pháp luật điện tử chuyên ngành. Duy trì hoạt động mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành. Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng mạng nội bộ ngành.
8. Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số số 18 và 19 của BHCTW Đảng trên lĩnh vực Công Thương.
9. Thực hiện hiệu quả truyền thông, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn