Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2251

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33584

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29445245

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

Thứ ba - 23/06/2020 09:21
Thực hiện Kế hoạch số 3835/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Công Thương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát TTHC chính quý II năm 2020 như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Đánh giá tác động TTHC Thực hiện Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Chính phủ, Trong quý II/2020, Sở đã tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Sở Công Thương quản lý do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2004 đến 01/3/2020 còn hiệu lực, qua kết quả kiểm tra rà soát các VBQPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành vẫn còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. 2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL: Trong Quý II năm 2020, không phát sinh thẩm định,thẩm tra về TTHC. 3. Về công bố, công khai TTHC Toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ theo Quyết định 416/QĐUBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên tại trụ sở và được đăng tải trên trang Website của ngành để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu. Thực hiện đầy đủ các lĩnh vực, công việc theo quy định của tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn. Thủ tục hành chính được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Công Thương và trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là: 126 TTHC, trong đó gồm: + Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: 126 TTHC + Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 15 TTHC Theo quyết định 433/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện năm 2020. Trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trên trang websize của Sở, lĩnh vực Công Thương cấp tỉnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3 là 17 TTHC, mức độ 4 là 50 TTHC; cấp huyện: Cấp độ 3 là 3 TTHC, cấp độ 4 là 5 TTHC. 2 Trong quý II năm 2020 không phát sinh TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. 4.Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC Trong quý II năm 2020 (Tính từ 16/3/2020 đến hết ngày 15/6/2020) Sở đã tiếp nhận được: 2.468 hồ sơ. Trong đó: Kỳ trước chuyển sang 02 hồ sơ, đã giải quyết 02 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến (giải quyết mức độ 3 mức độ 4) là: 735 hồ sơ; đã giải quyết 734 hồ sơ; đang giải quyết 01 hồ sơ chưa đến hạn; Tiếp nhận qua đường bưu điện: 1.706 hồ sơ; đã giải quyết: 1.706 hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: 25 hồ sơ; đã giải quyết: 25 hồ sơ; ( Chi tiết theo biểu mẫu số 6a kèm theo) 5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC Trong Quý II, Không phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết TTHC. 6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC Thực hiện Kế hoạch số 3835/KH-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở ban hành Kế hoạch 15/KH-SCT ngày 6/1/2020 về kiểm soát TTHC năm 2020, Sở Công Thương chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện rà soát các TTHC được Bộ Công Thương công bố. 7. Về công tác truyên thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-SCT ngày 10/02/2020 của Sở Công Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; trong đó có nội dung về công tác tuyên truyền thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến về nhiệm vụ hoạt động kiểm soát TTHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức, cơ quan đơn vị. Thực hiện thông qua hình thức đăng nội dung thông tin tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương; Trên phần mềm giải quyết Hồ sơ công việc Tdoffice; niêm yết mục tiêu chất lượng... tại trụ sở sở cơ quan. 8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC Kết hợp công tác kiểm soát TTHC với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan đã góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại Sở Công Thương. Trong quá trình giải quyết TTHC, các phòng chuyên môn luôn đề cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC Sở đã ban hành kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 06/01/2019 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; trong đó có nội dung Kiểm tra công tác kiểm soát Thủ tục hành chính, giao cho văn phòng làm đầu mối xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn kiểm tra theo quy định. 3 10. Nội dung khác - Duy trì tốt hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chất lượng cán bộ một cửa; tăng cường điều kiện trang thiết bị tại bộ phận một cửa theo quy định. - Triển khai các văn bản của Chính phủ, của tỉnh. Sở Công Thương đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác kiểm soát TTHC năm 2020 - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tạo tài khoản trên để nộp hồ sơ trực tuyến trên trang: https://dichvucong.dienbien.gov.vn/ II. ĐÁNH GIÁ CHUNG Trong quý II năm 2020 công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm, các chủ trương kế hoạch của Chính Phủ, của tỉnh về công tác kiểm soát TTHC được phổ biến, quán triệt kịp thời và nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được phối hợp với việc rà soát TTHC và thực hiện các quy trình ISO. III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020 - Tiếp tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý gắn với việc cập nhật, rà soát, kiểm soát TTHC đôn đốc xây dựng, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tế. - Đảm bảo công khai 100% thủ tục hành chính theo quy định; tiếp nhận và giải quyết đúng quy định về chất lượng, thời gian đối với các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. - Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính. - Kiểm soát kịp thời đối với các TTHC có thay đổi, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, công bố mới theo quy định. - Phối hợp với các cơ quan liên quan trong tham mưu cho Bộ Công Thương, UBND tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính chuyên ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên./.
Tải nội dung chi tiết báo cáo tại đây

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn