Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 91

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 27827

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 119843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29531504

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin Cải cách hành chính

kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022

Thứ sáu - 21/01/2022 10:01
Căn cứ Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 06/01/2022 của Sở Công Thương về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Tạo niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách TTHC chuyên ngành Công thương nói riêng; CCHC nhà nước nói chung.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC lĩnh vực Công Thương nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện.
- Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền CCHC trong việc phản ảnh kịp thời, chính xác những mặt tịch cực hoặc chưa hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Giúp người dân, doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động cải cách TTHC của Sở Công Thương, cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Công Thương; qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến TTHC.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của CB,CC,VC trong toàn ngành, nhất là người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công Thương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, trọng tâm là tuyên truyền cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC của ngành, của UBND tỉnh.
- Qua công tác tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Yêu cầu
- Hoạt động tuyên truyền CCHC cần được tiến hành thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú.
- Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của Ngành trên trang TTĐT;  Công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề liên quan đến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, ngành về CCHC, tầm quan trọng, ý nghĩa mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển của ngành
- Đưa nội dung tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh, của ngành vào Kế hoạch tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật chuyên ngành Công Thương năm 2022 và tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.
- Hoạt động tuyên truyền có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin chỉ đạo điều hành và phục vụ nhân dân về CCHC nói chung, CCHC chuyên ngành Công Thương nói riêng.
- Kết hợp công tác tuyên truyền CCHC với tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên ngành; Cập nhập thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới và TTHC.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.
- Công khai kịp thời TTHC chuyên ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; của Sở.  Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, CCVC, doanh nghiệp, người dân; người đứng đầu, tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
- Công bố Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến CCHC chuyên ngành; đăng tải các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị. Cập nhật thu thập tin tức, bài viết về CCHC của Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh, các đơn vị trực thuộc và của cán bộ, công chức. Trên Trang thông tin điện tử của Sở; Lồng ghép trong các buổi họp, giao ban cơ quan Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên
- Tiếp tục tuyên truyền các quy định về TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vẫn đề cần biết khi thực hiện TTHC ; Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, đặc biệt là đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
- Tuyên truyền nhiệm vụ giải pháp thực hiện CCHC.
- Tuyên truyền gương cá nhân, đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác CCHC trong ngành gắn với thi đua khen thưởng.
- Tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ảnh của các cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện các quy định hành chính; giải quyết TTHC.
- Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác Kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính chuyên ngành.
2. Hình thức
- Tuyên truyền tại Hội nghị chuyên đề; lồng ghép trong các Hội nghị chuyên ngành năm 2022
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành..
(http://socongthuongdienbien.gov.vn/vi/laws/field-24-Cai-cach-hanh-chinh/)
- Tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả.
- Tuyên truyền trong Kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật chuyên ngành Công Thương năm 2022.
- Tuyên truyền trực tiếp qua hướng dẫn của các phòng CMNV sở; công tác Thanh tra kiểm tra chuyên ngành.
- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân tra cứu và tìm hiểu thông tin.
3. Kinh phí
 Kinh phí thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính từ nguồn kinh phí ngân sách được giao năm 2022 của Sở, các đơn vị theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022, các phòng, đơn vị chủ động triển khai tổ chức thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.
- Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ngành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời cập nhật, triển khai tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên hệ thống mạng nội bộ của Sở
- Giao cho Văn phòng chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nội dung  trong Kế hoạch; báo cáo trong Báo cáo kết quả CCHC định kỳ theo quy định.
- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở: Tổ chức viết, khai thác tin, bài, ảnh về CCHC để đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở.

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn