Sản phẩm tiêu biểu
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 102


Hôm nayHôm nay : 28451

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29532128

Chuyển đổi số
hành động vì an toàn thực phẩm
Tra cứu thủ tục hành chính
Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tin tức - Sự kiện

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Thứ ba - 30/01/2018 09:23
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG
 
 
 

Số: 143/TB-SCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Điện Biên, ngày 29 tháng 01 năm 2018
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
- Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;
Sở Công Thương Điện Biên thông báo lịch tiếp công dân như sau:
1.     Địa điểm tiếp công dân:
Tại phòng “ Tiếp công dân”  tầng I, Sở Công thương Điện Biên, địa chỉ: phố 7, phường Tân Thanh, Tp.Điện Biên Phủ; Số ĐT: 0215 3826 934.
2.  Lịch tiếp công dân theo Biểu sau:
2.1 Tiếp công dân định kỳ hàng tháng: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ theo giờ hành chính vào ngày 20 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.
2.2 Tiếp công dân thường xuyên:
Thanh tra Sở trực tiếp tiếp công dân trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
         2.3 Tiếp công dân đột xuất:
Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân khi có công việc đột xuất, khẩn thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên.   
Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trân trong thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.
Nơi nhận:                                                                               
- UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Website: http://socongthuongdienbien.gov.vn;
- Lưu: VT, TTr.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tưởng
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THEO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG CỦA GIÁM ĐỐC
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Kèm theo Thông báo số 143/TB-SCT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên)

STT Ngày tiếp công dân theo định kỳ Thời gian tiếp công dân
01 22/01/2018       Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
02 20/02/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
03 20/3/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
04 20/4/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
05 21/5/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
06 20/6/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
07 20/7/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
08 20/8/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
09 20/9/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
10 22/10/2018        Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
11 20/11/2018       Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h
12 20/12/2018       Buổi sáng: Từ 7h - 11h
Buổi chiều:Từ 13h30 - 17h

Tác giả bài viết: TKT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn