cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sử dụng VLNCN - lớp thợ mìn

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sử dụng VLNCN cho tợ mìn do sở công thương tổ chức được phép thực hành sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm tại mỏ đá vôi Ka Hâu 2, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Tải nội dung giấy phép tại đây 

Tác giả bài viết: TKT