Cấp giấy phép sử dụng VLNCN - Cty TNHH TBMM Phúc Điền

Ngày 31 tháng 7 năm 2017 Sở Công thương tỉnh Điện Biên cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho Cty TNHH TBMM Phúc Điền được sử dụng VLNCN để phá đá thi công công trình thủy điện tại địa điểm Dự án thủy điện Long  Tạo, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Tải nội dung giấy phép tại đây

Tác giả bài viết: TKT