Kế hoạch triển khai đo lường khách hàng

Nhằm giúp Sở Công thương có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức, cá nhân thụ hưởng những kết quả quản lý theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống chất lượng được tốt hơn.
Tải nội dung phiếu khảo sát tại đây

Tác giả bài viết: TKT