Sở Công Thương tỉnh Điện Biên công bố Quyết định thanh tra hoạt động Điện lực tại Điện lực Điện Biên

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1021/QĐ – SCT ngày 31/8/2015 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên về việc chấp hành chính sách Pháp luật trong hoạt động Điện lực tại Điện lực Điện Biên trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên. Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày  21/9/2015 tại Điện lực Điện Biên đoàn thanh tra tra tiến hành công bố quyết định thanh tra.

                                    Đoàn công tác của Sở Công thương công bố Quyết định thanh tra
Đến dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Văn Tưởng – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên. Ông Vũ Hoàng Việt - Chánh thanh tra sở, trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định và kế hoạch thanh tra, ông Nguyễn Văn Tưởng – Giám đốc Sở Công thương đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh mục đích yêu cầu nội dung của quyết định, phương pháp làm việc, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định, đề nghị Điện lực Điện Biên tạo điều kiện cho đoàn thanh tra thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Đoàn thanh tra khẩn trương thực hiện tốt các nội dung đã xác định, kết quả thanh tra cần chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực tế, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, chỉ ra biện pháp khắc phục cụ thể giúp Điện lực Điện Biên nhận thức rõ các tồn tại, hạn chế, kịp thời rút kinh nghiệm trong hoạt động Điện lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
                                                                                       Tin bài: HV

Tác giả bài viết: TKT