mời tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại thị trường Thái Lan

Thực hiện công văn số 2488/XTTM-XTĐT ngày 14/11/2016 của Bộ Công thương về việc mời tham dự đoàn Xúc tiến đầu tư và thương mại tại Thái Lan. Đây là cơ hội gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa các tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và BangKok - Thái Lan , nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp, đẩy mạnh kinh doanh, xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước
Sở Công thương tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia Chương trình Xúc tiến đầu tư và thương mại.
 Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng liên hệ 
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương tỉnh Điện Biên
Đt 02303 825 749
Email : phongqltmdb@gmail.com hoặc website: http://socongthuongdienbien.gov.vn

Tải nội dung chi tiết giấy mời tại đây

Tác giả bài viết: TKT